Página de inicio

Entradas recientes

BAT- ETORRI/CONSENSO, PENTSIOEN ERREFORMAREN BALORAZIOA

Martxoaren 30ean, Diputatuen Kongresuak pentsioen erreformaren bigarren fasea arautzen duen Errege Lege Dekretua baliozkotu zuen. Pentsio publikoen egungo egoerari buruzko ikuspegi egokia izateko, kontuan izan behar dira legegintzaldi honetan Gobernu Aurrerakoiak abian jarri dituen eta Gizarte Segurantza osoan eragin zuzena duten gizarte-akordioen sarea eta neurriak: 52 urtetik gorako pertsonei langabezia-saria jasotzeko eskubidea itzultzea, LGSren %…

VALORACIÓN DE BAT- ETORRI DE LA REFORMA DE PENSIONES

El pasado 30 de marzo, el Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto Ley que regula la segunda fase de la reforma de las pensiones. Para dar una visión adecuada de la situación actual de las pensiones públicas, es necesario tener presente el entramado de acuerdos sociales y las medidas puestas en marcha por…

PENTSIOEN IGOERA ETA PENTSIOAK NEGOZIATZEKO II. FASEAPENTSIOEN IGOERA 2023rako.

Batez besteko KPI hartzen da erreferentziatzat. Hau da, 2021eko abendutik 2022ko azarora bitarteko hilabete bakoitzeko Ipc-en batura: batura 101,5 zati 12 = 8,458 da, eta biribilduta % 8,5ean geratuko litzateke.Pentsioak 2023an zenbat igoko diren jakiteko, 2022ko azaroko behin betiko KPIaren datuaren zain egon behar dugu. Datu hori abenduaren 14an jakingo dugu.Pentsioen igoera, datua berretsiz gero,…

https://www.facebook.com/bat.etorri