PENTSIOEN IGOERA ETA PENTSIOAK NEGOZIATZEKO II. FASEAPENTSIOEN IGOERA 2023rako.

Batez besteko KPI hartzen da erreferentziatzat. Hau da, 2021eko abendutik 2022ko azarora bitarteko hilabete bakoitzeko Ipc-en batura: batura 101,5 zati 12 = 8,458 da, eta biribilduta % 8,5ean geratuko litzateke.Pentsioak 2023an zenbat igoko diren jakiteko, 2022ko azaroko behin betiko KPIaren datuaren zain egon behar dugu. Datu hori abenduaren 14an jakingo dugu.Pentsioen igoera, datua berretsiz gero, … Continúa leyendo PENTSIOEN IGOERA ETA PENTSIOAK NEGOZIATZEKO II. FASEAPENTSIOEN IGOERA 2023rako.

SUBIDA DE PENSIONES Y II FASE NEGOCIACIÓN PENSIONES.

SUBIDA DE LAS PENSIONES PARA 2023. Se toma como referencia el IPC medio. Es decir la suma de los Ipcs de cada mes de diciembre 2021 a noviembre 2022: La suma sale 101,5 dividido por 12=8,458 , que redondeado quedaría en 8,5%. Para saber cuánto subirán las pensiones el año 2023, es necesario esperar al … Continúa leyendo SUBIDA DE PENSIONES Y II FASE NEGOCIACIÓN PENSIONES.